Skip to navigation | Skip to content
Åndelige ledere

Åndelige ledere

Et af de første spørgsmål, der ofte stilles, når man stifter bekendtskab med Brahma Kumaris, er: ”Er dette en kvindeorganisation?” Svaret er ”Nej”. Skønt Brahma Kumaris primært administreres af kvinder, er det en organisation, hvor både mænd og kvinder deltager på lige fod.

Kvinders rolle

I oktober 1937 dannede Brahma Baba en ledelseskomité bestående af otte unge kvinder, og i februar 1938 overgav han al sin ejendom og værdier til et fond under deres administration. Fornuften i denne beslutning - om at vælge kvinder og unge piger som administratorer og åndelige lærere – er blevet bekræftet ved, at Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet er blevet en respekteret global institution under deres lederskab. Brahma Baba forudså også det rigtige i, at de menneskelige værdier, som er baseret på traditionelle kvindelige egenskaber – tålmodighed, tolerance, opofrelse, godhed og kærlighed – i stigende grad ville blive grundlaget for personlig vækst, mellemmenneskelige forhold og udviklingen af harmoniske samfund.

Åndeligt fællesskab

Brahma Babas vision for en fremtidig verden, var en verden, hvor der var harmoni mellem kønnene og et partnerskab rodfæstet i åndelighed, eftersom åndelighed er nøglen til tillid og respekt. I dag, skønt kvinder står i spidsen for organisationen, er der mange mænd som leder centrene og har andre administrative nøgleposter.

Nuværende åndelige ledere

Print this page