Skip to navigation | Skip to content

Meditation

 

Den vigtigste rejse, vi kan foretage, er rejsen ind i vort eget indre. Dette er en rejse ind til sandheden om, hvem vi i virkeligheden er. Dette er stedet lige bagved vores daglige bevidsthed, hvor kraften begynder. Åndelig kraft sætter os i stand til at vælge kreativ tænkning frem for automatisk tænkning, respons frem for reaktion, fred, kærlighed og harmoni frem for stress, konflikt og kaos.

Gennem meditation har vi mulighed for at påbegynde denne indre rejse. Raja Yoga meditation forsyner os med en klar åndelig forståelse af os selv, hjælper os med at genopdage og bruge de positive kvaliteter, som allerede ligger latent i os. Det gør os i stand til at udvikle vore karakteregenskaber og skabe nye holdninger og tilgange til livet.

Vi begynder at huske ting om os selv, som vi engang vidste, men som vi for længst har glemt. Vi begynder at nyde øjeblikke af stilhed og værdsætte perioder med introspektion og refleksion.

Meditation er også med til at nedbryde dårlige vaner hvad angår tanker, følelser og reaktioner. Dette resulterer i en bevidst, positiv frigørelse af energi, som forbedrer kvaliteten af vore holdninger, handlinger og samspil med andre mennesker.

At rejse indad, bryde med dårlige vaner, forbinde os med vore indre åndelige ressourcer og genforene os med vores ydre liv, styrker os som personer på en varig måde.

Meditationsundervisningen sigter mod at højne bevidstheden om selvet, hvilket fører til selverkendelse. Meditation stilner sindet og sætter intellektet i stand til at få indsigt i og forstå de åndelige love og principper, som opretholder harmoni og kan skabe naturlig fornyelse på alle planer af den menneskelige tilværelse.

Raja Yoga Meditation

”Meditation med den rette vejledning gør Gud opnåelig for enhver.” Sister Jayanti, God’s Healing Power (Michael Joseph, Penguin Group, 2002).

Raja Yoga meditation redefinerer selvet som værende en sjæl og åbner op for en direkte forbindelse og relation til den Højeste Kilde af den reneste energi og højeste bevidsthed. Raja Yoga kan oversættes som ” højeste forening” eller ”højeste forbindelse”. Enhver sjæl har retten til at opleve denne ultimative relation.


Oplev meditation

Som enhver anden færdighed kræver meditation øvelse, for at der kan opnås tilfredsstillende resultater. Flere og flere mennesker er begyndt at bruge en eller anden form for meditation i deres dagligdag, enten som en effektiv ”modgift” mod stress eller som en enkel metode til at slappe af på. Ved at meditere lidt hver dag bliver det snart en naturlig og nem vane, som rigeligt belønner den indsats, det kræver (Oplev meditation)

Print this page