Skip to navigation | Skip to content
BK ved FN

Brahma Kumaris ved FN

Vi tilslutter os i særdeleshed det princip, som er indeholdt i indledningen til de FN’s menneskerettighedserklæring, at ”...anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og ufortabelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden…”

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet i Mt. Abu i Indien er en international ikke-statslig organisation (NGO) med generel rådgivende status i FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC), samt rådgivende status i UNICEF. Den er også tilknyttet FN's Afdeling for Offentlig Information.

Brahma Kumaris støtter FN's udviklingsmål for det 21. århundrede gennem en bred vifte af programmer til fremme af uddannelse; ligestilling og styrkelse af kvinder; mental, fysisk og åndelig sundhed og velvære, samt miljømæssig bæredygtighed.

Brahma Kumaris’ specielle kompetence inden for menneskelige og sociale værdier kan bibringe verdensanliggender en særligt etisk og åndelig tilgang. I denne egenskab arbejder Brahma Kumaris jævnligt med andre NGO’er, interessegrupper og regeringskommissioner, og de deltager aktivt gennem mundtlige og skriftlige erklæringer ved FN-konferencer- og møder.

Hjemmesiden er www.bkun.org

Print this page